Katalog

Základní informace

Firma Promby  s.r.o. používá katalog FEFCO, který vyvinula Evropská federace výrobců vlnité lepenky.

Cílem katalogu je zjednodušení rozlišení druhů konstrukcí kartonážních výrobků pomocí jednoduchých mezinárodních symbolů.

Struktura katalogu

Protože vývoj obalů neustále pokračuje, tento katalog samozřejmě nemůže postihnout vyčerpávajícím způsobem všechny možnosti konstrukce obalů z vlnitých lepenek.

Specifické potřeby zákazníků je proto možno řešit vývojem individuálních konstrukcí obalů, obsahujících nestandardní prvky.

Symboly v katalogu

D - délka
Š - šířka
V - výška
/v - přesah odnímatelného víka nebo dna
/o - přesah klop přes sebe

Pro měření a uvádění rozměrů obalů platí obecně tato pravidla:

  • rozměry se uvádějí v mm
  • rozměry se uvádějí v pořadí D׊×V, nebo D׊×V/v, nebo D׊×V/o
  • uvádějí se vnitřní rozměry obalů, měřené za standardních klimatických podmínek

Příklady

FEFCO 0201 315×235×185 mm
běžná klopová krabice uvedené délky, šířky a výšky bez přesahu klop

FEFCO 0202 315×235×185/40 mm
klopová krabice s přesahem klop 40 mm přes sebe

FEFCO 0307 315×235×185/40 mm
dvoudílná krabice dno/víko s ouškovými zámky, víko přesahuje 40 mm přes horní hranu dna

FEFCO 0330 315×235×185/185 mm
dvoudílná samosvorná skládačka dno–víko, přesah víka přes celou výšku dna

Kódy konstrukcí obalů, rozdělení do konstrukčních skupin

Číselné kódy základních konstrukcí obalů jsou vždy 4 místné a začínají nulou.

V řadě případů základní kódy nepostačují k označení konstrukce obalu. Pak lze kombinovat různé typy kódů. Označení v takovém případě zahrnuje obě nebo všechny použité standardní konstrukce, které se udávají v pořadí shora.

Příklady

FEFCO 0713/0715
tj. horní uzávěr jako 0713, dno jako 0715

FEFCO 0215/0216
tj. víko jako 0215, dno jako 0216

Význam čísla na druhé pozici:

2 - Klopové krabice, většinou z jednoho, někdy ze dvou přířezů (přesahuje-li délka přířezu pracovní šířku výrobní linky), lepené nebo šité, opatřené klopami nahoře i dole. Dodávají se složené.
3 - Dvou nebo více dílné obaly (většinou spodek - víko, nebo dno - tělo - víko), lepené, šité nebo samosvorné, uzavírají se nasunutím víka na spodek nebo dna a víka na tělo obalu.
4 - Převážně nelepené, nesešívané obaly (často označované jako tvarové výseky). Jsou tvořeny převážně jedním přířezem a uzavírají se zejména pomocí různě konstrukčně řešených zámků.

Součástí konstrukce obalu mohou být např. otvory pro jeho snadné uchopení, odtrhovací okénka apod.

5 - Obaly ze dvou nebo více dílů, které se zasouvají do sebe. Tato skupina obsahuje i přebaly pro jiné typy konstrukcí.
6 - Obaly sestávající ze dvou bočnic a těla. Před použitím vyžadují sešití.
7 - Vícebodově slepené skládací obaly, vyrobené většinou z jednoho přířezu, dodávají se složené. Lepí se ve 3–6 bodech.
9 - Vnitřní vybavení obalů.